Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên tiếng Anh: The Baria - Vungtau Industrial Zones Authority (BIZA)
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3816 640
Fax: (0254) 3858 531
Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn
Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 485/TTg ngày 29/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động các khu công nghiệp, có nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về Khu công nghiệp và Khu chế xuất và Khu kinh tế.

 1. Khu công nghiệp Đông Xuyên
 2. Khu công nghiệp Phú Mỹ 1
 3. Khu công nghiệp Phú Mỹ 2
 4. Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3
 5. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1
 6. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A
 7. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2
 8. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC
 9. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương
 10. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng
 11. Khu công nghiệp Châu Đức
 12. Khu công nghiệp Cái Mép
 13. Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn
 14. Khu công nghiệp Đá Bạc
 15. Khu công nghiệp Long Hương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này