Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
Địa chỉ: phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (028) 3843 8883
Fax: (028) 3931 2705
Email: dautu@idico.com.vn
Website: idico.com.vn

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A có tổng diện tích 302,4ha, theo quy hoạch Khu công nghiệp có chức năng thu hút các dự án thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt, điện, điện tử, chế biến sản phẩm công nghiệp và thực phẩm, các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường.

Nhận xét