Khu công nghiệp Châu Đức

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
Địa chỉ: xã Suối Nghệ - xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3977 076
Fax: (0254) 3977 070
Email: sonachauduc@gmail.com
Website: sonadezichauduc.com.vn

Khu công nghiệp Châu Đức có tổng diện tích 2.288ha được chia thành ba phân khu chức năng: đất khu công nghiệp 1.556ha, khu đô thị Châu Đức 538ha và đất ngoài khu đô thị 194ha.

Nhận xét