Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3838 422
Email: dautu.idicoconac@gmail.com
Website: idicoconac.com.vn

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC có tổng diện tích 227,14ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 151,55ha theo quy hoạch KCN có chức năng thu hút các dự án thuộc ngành nghề cơ khí chính xác, điện tử, công nghệ cao, sản xuất thép, phân bón.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này