Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 220 - 3511 310
Fax: (0254) 3852 698
Website: brvt.gdt.gov.vn

Các phòng ban:

 1. Văn phòng (3852 220 - 3511 310)
 2. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế (3511 524 - 3859 400)
 3. Phòng Công nghệ Thông tin (3586 393 - 3584 214)
 4. Phòng Tổ chức cán bộ (3852 428 - 3586 049)
 5. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1 (3859 232 - 3586 394)
 6. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 2 (3810 065 - 3810 066)
 7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3 (3850 412)
 8. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế (3583 580 - 3586 395)
 9. Phòng Kiểm tra nội bộ (3853 449 - 3511 264)
 10. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (3586 397 - 3586 048)
 11. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (3853 069)
 12. Phòng Kê khai - Kế toán thuế (3854 243 - 3511 598)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này