Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 220 - 3511 310
Fax: (0254) 3852 698
Website: brvt.gdt.gov.vn

Các phòng ban:

1. Văn phòng: 3852 220 - 3511 310
2. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế: 3511 524 - 3859 400
3. Phòng Công nghệ Thông tin: 3586 393 - 3584 214
4. Phòng Tổ chức cán bộ: 3852 428 - 3586 049
5. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1: 3859 232 - 3586 394
6. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 2: 3810 065 - 3810 066
7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3: 3850 412
8. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 3583 580 - 3586 395
9. Phòng Kiểm tra nội bộ: 3853 449 - 3511 264
10. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác: 3586 397 - 3586 048
11. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế: 3853 069
12. Phòng Kê khai - Kế toán thuế: 3854 243 - 3511 598

Nhận xét