Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3511 524 - 3859 400
Fax: (0254) 3852 698
Webiste: brvt.gdt.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này