Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 270 - 3512 237
Fax: (0254) 3856 137
Email: cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Website: cangvuhanghaivungtau.gov.vn

Các phòng nghiệp vụ:

 1. Bộ phận thường trực (3856 270)
 2. Bộ phận trực điều động (3512 811)
 3. Phòng An toàn - An ninh hàng hải (3856 112)
 4. Phòng Pháp chế (3513 313)
 5. Phòng Thanh tra (3515 111)
 6. Phòng Tài vụ (3856 905)
 7. Phòng Thủ tục tàu thuyền (3500 056)
 8. Phòng Tổ chức hành chính (3512 237)

Văn phòng đại diện:

 1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ (3893 093)
 2. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo (3830 056)
 3. Trạm thường trực Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại khu vực Thị Vải (3922 279)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này