Trạm thường trực Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại khu vực Thị Vải

Địa chỉ: Đường số 3, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3922 279 - 3893 126
Bộ phận thủ tục: 0917 942 166
Website: cangvuhanghaivungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này