Phòng Kê khai - Kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3854 243 - 3511 598
Fax: (0254) 3852 698
Webiste: brvt.gdt.gov.vn

Nhận xét