Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3899 164 - 3899 165

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 có tổng diện tích 312,8ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 222,9ha, theo quy hoạch Khu công nghiệp có chức năng thu hút thu hút các ngành nghề cơ khí chế tạo, điện tử, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng và giày da.

Nhận xét