Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa

Tên tiếng Anh: Formosa International Development Corporation
Mã số thuế: 3500429459
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Văn phòng: 31 - 33 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0254) 3899 164 - (028) 3910 6753

Nhận xét