Khu công nghiệp Đất Đỏ 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông
Địa chỉ: xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3663 511
Fax: (0254) 3663 499
Email: tinnghiaphuongdong@tinnghiacorp.com.vn
Website: tinnghiacorp.com.vn

Với tổng diện tích gần 496ha, Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 xây dựng theo hướng đa ngành nghề, tập trung thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án có công nghệ kỹ thuật cao, sử dụng ít lao động, không gây ô nhiễm môi trường.

Nhận xét