Khu công nghiệp Cái Mép

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3936 716
Fax: (0254) 3937 370
Email: info@kcncaimep.vn
Website: kcncaimep.vn

Khu công nghiệp Cái Mép có tổng diện tích 670ha, theo quy hoạch Khu công nghiệp có chức năng thu hút các dự án thuộc ngành nghề cảng, kho cảng, vận chuyển, cơ khí chế tạo, sửa chữa tàu thuyền, các ngành công nghiệp cần có cảng chuyên dụng, công nghiệp nhẹ, và chế biến nông sản, thực phẩm.

Nhận xét