Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Tên tiếng Anh: Saigon Construction Corporation (SGCC)
Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3910 4801 - 3910 4803
Fax: (028) 3910 4052
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: saigoncons.com.vn

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con với các ngành nghề chính là tư vấn thiết kế, kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường.

Nhận xét