Khu công nghiệp Long Hương

Địa chỉ: xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

Nhận xét