Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Giải trí Đại Dương
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (028) 2216 3688 - 2244 0341
Fax: (028) 3526 2487
Email: info@daiduongcompany.com.vn
Website: daiduongcompany.com.vn

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương có tổng diện tích 145,7ha, theo quy hoạch KCN có chức năng thu hút các dự án thuộc ngành nghề chế tạo, lắp ráp cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này