Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tiến Hùng
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3949 999 - (028) 6273 4742

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng có tổng diện tích 200ha, theo quy hoạch Khu công nghiệp có chức năng thu hút các dự án thuộc ngành nghề công nghiệp vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, công nghiệp nhẹ.

Nhận xét