Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 680 - 3511 949
Fax: (0254) 3858 002
Email: hqvungtau@customs.gov.vn
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

Các phòng nghiệp vụ:

 1. Văn phòng (3511 949)
 2. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra (3511 765)
 3. Phòng Tài vụ - Quản trị (3837 422)
 4. Phòng Quản lý rủi ro (3513 297)
 5. Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (3837 455)
 6. Phòng Thuế xuất nhập khẩu (3511 679)
 7. Phòng Giám sát quản lý về Hải quan (3859 488)
 8. Phòng Công nghệ thông tin (3510 680)

Chi cục trực thuộc:

 1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu (3591 891)
 2. Chi cục Hải quan cảng Cát Lở (3510 301)
 3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (3924 550)
 4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ (3893 160)
 5. Chi cục Hải quan Côn Đảo (3830 928)
 6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan (3511 268)
 7. Đội Kiểm soát hải quan (3856 589)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này