Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

Địa chỉ: Đường số 13, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 160
Email: phumyhqvt@customs.gov.vn
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Các phòng nghiệp vụ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này