Đội Nghiệp vụ hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ)

Địa chỉ: Đường số 13, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 160
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Nhận xét