Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3511 268
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh về công tác kiểm tra sau thông quan, trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp và hướng dẫn, kiểm tra công tác phúc tập hồ sơ tại các Chi cục thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh.

Các phòng nghiệp vụ:

  • Đội Kiểm tra sau thông quan
  • Đội Tham mưu tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này