Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng - Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3924 550
Email: caimephqvt@customs.gov.vn
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan với địa bàn các cảng thuộc hạ lưu sông Thị Vãi bắt đầu từ cảng Interflour trở ra cửa biển và khu trung chuyển Gò Da bao gồm: cảng Interflour Cái Mép, cảng Tân Cảng Cái Mép Container Terminal (TCCT), cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT), cảng PV GAS, cảng Vũng Tàu Petro VTP, cảng xăng dầu Petec, cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải, cảng Quốc tế SP - SSA (SSIT), cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link, dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ và khu chuyển tải Gò Da.

Các phòng nghiệp vụ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này