Đội Kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép)

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng - Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3890 398
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này