Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 126 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 589
Website: haiquanvungtau.gov.vn
Facebook: fb/doikiemsoathq

Đội Kiểm soát qải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chức năng nhiệm vụ: tham mưu giúp Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và ma túy. Trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát hải quan để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Các phòng nghiệp vụ:

  • Tổ Kiểm soát chống buôn lậu hàng hóa xuất nhập khẩu và ma túy
  • Tổ Tổng hợp
  • Bộ phận Tàu thuyền tuần tra kiểm soát
  • Bộ phận chó nghiệp vụ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này