Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

Địa chỉ: 47 Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3591 891
Email: sanbayhqvt@customs.gov.vn
Website: haiquanvungtau.gov.vn

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan với địa bàn bao gồm: các khu vực Cảng PTSC (bao gồm cả cầu cảng căn cứ Dịch vụ kỹ thuật dầu khí hạ lưu Vũng tàu, tại phía hạ lưu cầu Cảng PTSC hiện hữu thuộc phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu); cảng Vietsovpetro (gồm cầu Cảng thượng lưu và hạ lưu).

Các phòng nghiệp vụ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này