Chè Huế

Chè Huế (1)
Địa chỉ: 372 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0946 409 960

Chè Huế (2)
Địa chỉ: 104, Block A, chung cư Lakeside, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0946 409 960

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này