Chè Huế (2)

Địa chỉ: 104, Block A, chung cư Lakeside, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0946 409 960
Facebook: fb/chehue

chè huế chè thái sinh tố foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này