Chè Huế (1)

Địa chỉ: 372 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0946 470 207 - 0946 409 960
Facebook: fb/chehue

chè huế chè thái sinh tố foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này