Trà sữa Sơn Quang

Trà sữa Sơn Quang (1)
Địa chỉ: 2 Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 272 952 - 0949 124 949

Trà sữa Sơn Quang (2)
Địa chỉ: 27 Thống Nhất, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 272 952 - 0949 124 949

Trà sữa Sơn Quang (3)
Địa chỉ: 11 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 272 952 - 0949 124 949

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này