Trà sữa Sơn Quang (2)

Địa chỉ: 27 Thống Nhất, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 272 952 - 0949 124 949
Facebook: fb/trasuasonquang

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét