Trà sữa Sơn Quang (3)

Địa chỉ: 11 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 272 952 - 0949 124 949
Facebook: fb/sonquang

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét