Wofo Dimsum

há cảo 7 màu bánh bao kimsa bánh bạch tuộc phô mai que

Wofo Dimsum (1)
Địa chỉ: 465 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 275 588

Wofo Dimsum (2)
Địa chỉ: 362 Bình Giã, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 275 588

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này