Wofo Dimsum (1)

Địa chỉ: 465 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 275 588
Facebook: fb/wofo

Há cảo 7 màu Bánh bao kimsa Bánh bạch tuộc Phô mai que Foody.vn

Nhận xét