Jinguk Restaurant

Jinguk Restaurant (1)
Địa chỉ: 7 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0904 678 948

Jinguk Restaurant (2)
Địa chỉ: Shophouse 15 - 16, chung cư Gateway, khu đô thị Chí Linh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 185 257

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này