Jinguk Restaurant (2)

Địa chỉ: Shophouse 15 - 16, Chung cư Gateway, Khu đô thị Chí Linh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 185 257
Facebook: fb/jinguk

ẩm thực Hàn Quốc lẩu nướng

Nhận xét