Trà sữa Hoa Ly

Trà sữa Hoa Ly (1)
Địa chỉ: 2 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0833 072 072 - 0827 270 270

Trà sữa Hoa Ly (2)
Địa chỉ: 17 Đường 30/4, phường Thắng Nhì, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0833 072 072 - 0827 270 270

Trà sữa Hoa Ly (3)
Địa chỉ: 569A Đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0833 072 072 - 0827 270 270

Trà sữa Hoa Ly (4)
Địa chỉ: 29 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0833 072 072 - 0827 270 270

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này