Trà sữa Hoa Ly (1)

Địa chỉ: 2 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0833 072 072 - 0827 270 270
Facebook: fb/trasuahoaly

trà sữa sinh tố

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này