Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3727 376
Website: baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các chi nhánh:

  1. Chi nhánh thành phố Vũng Tàu (3575 013 - 3575 014)
  2. Chi nhánh thành phố Bà Rịa (3711 819 - 3711 490)
  3. Chi nhánh thị xã Phú Mỹ (3922 403 - 3876 115)
  4. Chi nhánh huyện Long Điền (3862 262)
  5. Chi nhánh huyện Xuyên Mộc (3772 477)
  6. Chi nhánh huyện Đất Đỏ (3688 276)
  7. Chi nhánh huyện Châu Đức (3881 020)
  8. Chi nhánh huyện Côn Đảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này