Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 137 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3711 819 - 3711 490
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét