Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3856 630 - 3851 737
Fax: (0254) 3852 324
Email: vpub@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Các phòng ban:

1. Văn phòng (3856 630)
2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo (3856 209)
3. Ban Tôn giáo - Dân tộc (3510 696)
4. Ban Phong trào (3727 344)
5. Ban Dân chủ - Pháp luật (3810 521)

Nhận xét