Ban Tổ chức - Tuyên giáo (Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3856 209
Fax: (0254) 3852 324
Email: vpub@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này