Thiên Tân Star Hotel

Địa chỉ: 4 Nguyễn Đức Thuận, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3630 123 - 3830 122
Hotline: 0979 325 289
Fax: (0254) 3508 125
Website: thientanstar.com
Facebook: fb/thientanstar

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này