Red Hotel

Địa chỉ: 17 Nguyễn An Ninh, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3630 079
Hotline: 0898 677 776
Fax: (0254) 3830 079
Email: redkhachsan@gmail.com
Website: redhotelcondao.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này