Elixir Bar

Địa chỉ: 38 Trưng Trắc, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 849 716 - 0337 772 007
Facebook: fb/elixir

bar nhà hàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này