New Star Karaoke

Địa chỉ: 613 Trương Công Định, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3857 278

karaoke nhà hàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này