Cơm niêu Thanh Hiền

Địa chỉ: 63 Lê Duẩn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 151
Hotline: 0918 005 335

cơm niêu lẩu cơm trưa văn phòng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này