Chùa Hải Vân

Địa chỉ: 74 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 303

Nhận xét