Đảng ủy Phường 8, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 137 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3857 415

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này