Nhà hàng Hoa Tím

Địa chỉ: 80 Bình Giã, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 365

cơm lẩu hải sản

Nhận xét