Nhà ăn Liên Cơ

Địa chỉ: ấp Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3881 651

cơm lẩu hải sản

Nhận xét